LAİKLİK İRTİCA TÜRBAN Kategorileri

LAİKLİK İRTİCA TÜRBAN

Türban Başvuruları

15 Nisan 2016

Özü; Anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemez 2.maddesinde belirtilen LAİKLİK İLKESİ’nin arkasından dolanılmak suretiyle Anayasaya karşı suç teşkil eden türban’la ilgili Anayasa (10 ve 42.maddeler) değişikliğini içeren yasanın İŞLEME KONULMAMASI...

LAİKLİK İRTİCA TÜRBAN

Turgut Özal’a Laiklik Başvurusu

15 Nisan 2016

18/11/1989 günlü gazetelerde yayınlanan bazı haberler nedeniyle bir T.C vatandaşı sıfatıyla dilek, şikayet ve kaygılarımı iletmek zorunluluğunu duydum. Amacım vatandaşlık görevimi ifa etmektir. ( Cuma namazı gövde gösterisine dönüştü....

LAİKLİK İRTİCA TÜRBAN

Turgut Özal’a İrtica Başvuru

15 Nisan 2016

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 50. yılının anıldığı bu günlerde. O’nun devrimlerine içtenlikle inanan ve savunan hukukçu bir vatandaş sıfatıyla, dilek ve şikayetlerimi arz etmeyi uygun buldum;...

LAİKLİK İRTİCA TÜRBAN

ŞanlıUrfa Valisi Hakkında Şikayet

15 Nisan 2016

Cumhuriyet Gazetesi’nin 25.12.1998 günlü sayısında yayımlanan “Devlet ramazan düzenine geçti” başlıklı haberle ilgili olarak haberde adı geçen valilikler konunun incelenmesi ile gereğinin yapılması talimatıyla uyarılmışlardır Bakanlığımıza gönderilen cevabi yazılardan;...

LAİKLİK İRTİCA TÜRBAN

Refah Partisi Kapatılması Talebi

15 Nisan 2016

İlgi yazınıza konu edilen; Refah Partisinin kapatılmasına ilişkin Anayasa Mahkemesi Kararının yürürlüğüne dair, anılan Mahkemenin 27.1.1997 tarihli ve C01.0.YIM-106/70 Sayılı yazısının bir örneği ilişikte gönderilmiştir. Bu yazıdan da anlaşılacağı...

LAİKLİK İRTİCA TÜRBAN

Necmettin Erbakan’ın Yargılandığı Davaya Müdahale

15 Nisan 2016

Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliği Ankara Kapatılan Refah Partisi başkanı Necmettin Erbaban’ın, Anayasa Mahkemesi’ne ve kararına aleni hakareti nedeniyle yaptığım şikayet başvurusu üzerine Ankara 5. As1iye Ceza Mahkemesinin 98/425 E....

LAİKLİK İRTİCA TÜRBAN

MGK ve Laiklik 2

15 Nisan 2016

Ülkemizi, Cumhurivetimizi ve geleceğimizi ağır ve ciddi biçimde tehdit eden irtical organizasyonlar, ve bunların iç ve dış maddi/manevi desteği kişi ve kurumlara karşı alınması gereken önlemleri tavsiye eden MGK...

LAİKLİK İRTİCA TÜRBAN

MGK ve Laiklik

15 Nisan 2016

Milli Güvenlik Kurulu’nun ülkemizdeki irtica faaliyetlerini gündeme almasını olumlu buluyorum. Ancak, MGK’nun irticaya karşı mücadeleye ilişkin tavsiye kararlarının doğru dürüst uygulanmadığını üzüntü ve ibretle izliyorum. Cumhuriyet Devrimlerine yürekten bağlı...

LAİKLİK İRTİCA TÜRBAN

Laikliğin Korunması 2

15 Nisan 2016

Başkanlık Divanı Ankara Basında yer alan haberlere göre, İstanbul Milletvekili Merve Kavakçı, TBMM’ne türbanlı olarak katılmayı düşünmekte ve bu girişimin propagandasını yapmaktadır. Merve Kavakçı ve onun bu girişimine göz...

LAİKLİK İRTİCA TÜRBAN

Laikliğin Korunması 1

15 Nisan 2016

Özü: Laiklik ilkesini ihlal etmek suretiyle kamu görevini kötüye kullanan Konya B.Şehir Belediye Başkanı’nın, Başkanlık görevinden uzaklaştırılması istemidir. Günaydın Gazetesinin 11/4/1989 günlü nüshasında, “Konya Belediye Meclisinin Selçuk Üniversitesinde okuyan...