SAVAŞ Kategorileri

SAVAŞ

Suriye Savaş Politikasına Tepti

15 Nisan 2016

Sayın Noyan Özkan, 12.04.2012 tarih 196074 sayılı ve 13.04.2012 tarih 199015 sayılı Bimer başvurularınız alınmış olup, Bakanlığımız değerlendirmesi aşağıda sunulmuştur. Birleşmiş Milletlerin (BM) Kurucu Üyeleri arasında bulunan ülkemiz, BM...

SAVAŞ

Savaş Protestosu

15 Nisan 2016

MUHATAP Baylar: Recep Tayyip Erdoğan Org. Hilmi Özkök Abdullah Gül İster seçimle, ister atama ile geldiğiniz ve şu anda yetkilerini kullandığınız, Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Dış işleri Bakanlığı görevlerinde ANAYASAYA...

SAVAŞ

İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanlığı’ndan Talep – ABD Askerleri

15 Nisan 2016

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Başkan, ABD askerlerini taşıyan bir gemi İzmir Alsancak limanına gelmiş ve ABD’li askerler kentimizde stress atmıştır. Utandım ve çaresizlik içinde yüzüm kızardı. Kitle imha...

SAVAŞ

Irak Savaşı 2

15 Nisan 2016

Davacılar ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler 1. Veli Lök, 2. Coşkun Üsterci, 3.Günseli Kaya, 4.Alp Ayan, 5.Ferda Ülker, 6.Fahrettin Güzel, 7.Mustafa Gül, 8.Gönül Sevinç Gül, 9.Halil Erdal Tarı, 10.Ali Osman...

SAVAŞ

Irak Savaşı

15 Nisan 2016

“Irak Operasyonu” ile bağlantılı ilgi başvurularınız alınmıştır. Bilindiği gibi Irak krizi bağlamındaki “tezkere”, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce karara bağlanmış ve uygulanmasına ilişkin içeriğinin belirlenmesi konusunda Hükümete yetki verilmiştir. Kararın...

SAVAŞ

Füze Kalkanı

15 Nisan 2016

İzmir’de kurulacak Nato-Kara Kuvvetleri Komutanlığının İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde gündeme alınması, tartışılması ve bir protesto kararı alınması ilgi dilekçeleriniz ile Belediyemizden talep edilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinde...

SAVAŞ

Afganistan’a Asker Gönderilmesi-Bakanlar Kurulu Kararına İtiraz

15 Nisan 2016

1) A.B.D’nin başlatmış olduğu “Sürekli Özgürlük Harekatına” destek amacıyla Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu 29/11/2001 gün ve 2001/3331 sayılı kararının ve zincirleme idari işlemlerin iptali amacıyla açtığımız davada, Danıştay 10.Dairesi...

SAVAŞ

Libya Savaşı-Muhaliflere Para Transferi

26 Şubat 2016

Yurttaşlardan ve kurumlardan alınan vergilerle oluşan kamu gelirlerinin yurürlükteki mali ve cezai mevzuata uygun olarak harcanmasl hususunda duyarlı olan hukukçu bir yurttaş srfattyla, Hukümüt yetkilileri taraftndan Libya’da iç savaş...

SAVAŞ

1991 Körfez Savaşı

26 Şubat 2016

Yalnızca kendisine ve yakın çevresini değil, ülkemizin insanlarının tümünün geleceğini düşünen bir T.C. vatandaşı sıfatıyla, hükümetin genel siyasetini yürüten Sayın Başbakan ve Sayın Başkanlara, başvuru hakkımı kullanıyorum. Irak’ın Kuveyt’i...