SUÇ VE CEZA Kategorileri

SUÇ VE CEZA

Tansu Çiller Örtülü Ödenek

25 Nisan 2016

TBMM Kararı Başbakanlık Örtülü Ödeneğini 1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nci Maddesine Aykırı Bir Şekilde Harcamak Suretiyle Hazineyi Zarara Uğratarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza...

SUÇ VE CEZA

Metin Göktepe

25 Nisan 2016

Gazeteci Metin Göktepe Cinayetinin Açıklığa Kavuşturulması ve Faillerinin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına ilişkin Karar No. 395 Kabul Tarihi : 15.2.1996 Gazeteci Metin Göktepe cinayetinin açıklığa...

SUÇ VE CEZA

Green Peace Ceza Davası

25 Nisan 2016

DAVACI K.H SANIKLAR : 1-Tolga TEMUGE, Tansel oğlu Tomurcuk Fitnat’dan olma 1967… Devamını görüntülemek için lütfen tıklayınız

SUÇ VE CEZA

Uluslararası Ceza Mahkemesi

26 Şubat 2016

Birleşmiş Milletler üyesi devletler tarafından 17/7/1998 günü Roma’da toplanan konferansda imzalanan “Uluslararasr Ceza Mahkemesi Roma Statüsü”, 60 ülkenin onayından sonra 1/7/2002 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu sözleşmeye dayalı olarak Hollanda’nın...

SUÇ VE CEZA

İdam Cezasi

26 Şubat 2016

Dünya üzerindekl yaklaşık 200 ülkeden 35inde 61üm cezasl tanamen kaldırılmıştır. 18 ülkede yalnlzca savaş suçlarında tatbik edilmekte ve 27 ülkede ise uzunca bir sürediri infiz yapılmamaktadır.. Geriye kalan ülkelerde,.insan.Hakları...