İNSAN HAKLARI

YÖK-Katsayı İptali

25 Nisan 2016

Yükseköğretim Kurumu Sayın Başkanlığına
Ankara

İLGİ:
a) 11.12.2009 tarihli dilekçem
b) 10.02.2010 tarihli dilekçem
c) 31.03.2010 tarih ve 011426 sayılı yazınız hakkında,

ligi de belirtilen dilekçelerime yasal süreleri içinde cevap verilmemiş ve böylece 3071 sayılı Dilekçeler Hakkında Kanun ihlal edilmiştir. Bu durumda yasayı ihlal eden YÖK yetkilileri hakkında görevi ihmal nedeniyle soruşturma açılıp açılmadığı ve açıldı ise hangi aşamada bulunduğu hakkında tarafıma ayrıntılı cevap verilmesini arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

Devamını görüntülemek için lütfen tıklayınız

noyanozkanwpadmin