HAYVAN HAKLARI

Hayvan Mezarlığı (2)

25 Nisan 2016

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
Veteriner İşleri Şubesi Sayın Müdürlüğü’ne

Sn. Başkan Aziz Kocaoğlu’nun Dikkatine

ilgi:
1) 11.05.2005 günlü dilekçem
2) 02.06.2005 gün ve B.05.0.MID.4.35.-00-15-25-333-14752 no’lu cevap yazınız
3) 08.10.2007 günlü dilekçemiz.
4) 05.12.2007 gün ve M.35.0.IBB.0.22.03.622.01/1109/46644 no’lu cevap yazınız.
5) 22.12.2009 günlü dilekçem.

Özü: İzmir’de Hayvan Mezarlığı kurulması hakkında başvuru ve akıbeti.

Devamını görüntülemek için lütfen tıklayınız

noyanozkanwpadmin