Vatandaş Noyan’a Mersiye- Avukat Haluk İnanıcı

31 Mart 2016

Vatandaş Noyan’a Mersiye

Anlatmak acı gelmesine acı gelir bana
Ama susmak da bir başka türlü acı
Prometheus, Aiskhylos

Bir hayat ki riyadan uzak
öteden bakarsın kalemi elinde
beriden bakarsın ruhu dilinde
cihannümasında taht kurmuş Hakkın
hep pürü pak, saf
heyecanıyla hemhâl çoğu zaman.

Saldırıyorsa yel değirmenlerine arzuhâli ile
kelimeleriyle, cümleleriyle, çığlığıyla
Cumhuriyet’e inancı anasıysa
Demokrasi çocuğudur.
Onu büyütmek için savaşansa bir âdem
bir mecnun Kevser peşinde koşan.

Mutlu etmek istiyorsanız dostunuzu
yeterlidir iki sözcük sarf etmeniz
Vatandaş Noyan demeniz.

Öylesine büyük emek harcamıştır ki
yemyeşil güzel fakat adaletli bir dünya için
suya buzla yazı yazma misali
bilen bilir, bilmeyen bilmez demek
ne kadar da üzer dostlarını.

Tevazuu meziyet edinmesi elbet cahilliğinden değil
nezaketi hareler yaratırken açtığı yol kılavuz olur
seciyesi durudur, maske takmaz, sırıtmaz
bilmez, düğme iliklemeyi kimsenin önünde
haz etmez muktedirlerden

Bir şehir ki, melteminden beslenir
Smyrna
bu gün nefes alıyorsa sahili,
yürünebiliyorsa çoluk çocuk
çok şey borçlu olduğunu söyleyemiyorsa evladına
elbet dili olmamasındandır.

İyi bilir yasa denen şeyin kime hizmet ettiğini
yine de cengâveridir hukukun
kalkansız, mızraksız yürür üzerine
haksızlığın nerede olursa olsun
inatçı mıdır inatçı
çünkü yoktur elinde başka silahı.

Görevi üstlendiğinde sorumluluktan
elini bir işe attığında çalışmaktan kaçınmamışsa
bu cesaretinden, azmindendir.

Geniştir dostlarının yelpazesi
kadir kıymet bilir, harcamaz onları üç beş paraya
O çalışırken vitrine geçenlere bile tebessüm eder de
gönlü elvermez feda etmeye
hazırdır unutmaya rakı masasında
bir duble nazlı beyaz kadehte makbuldür.

Yaptıklarıyla tahrik ediyorsa çevresini
ataleti yok etme arzusundan
susuyorsa, çaresizliğinden
kalbine gömüyorsa asaletindendir.

Alın teriyle kazandığının kıymetini bilir
tenezzül etmez başkasının emeğine
havadan gelecek paraya
bilir ki, emeksiz kazanılan para çürütür,
ne unvandadır gözü, ne makam mevkide
Başkanken nefer, neferken başkandır.

Aklı ermezse politik dalaverelere, zekâsından,
tamahkâr değilse, terbiyesinden,
yardımcısı ise düşenin, insanlığından
ama gücü, fikrî tutarlılığındandır.
Hem darbe karşıtı, hem cumhuriyetçi olmayı başarabilmişse
demokratsa kimsenin olmadığı kadar
özgünlüğünden, özgüveninden ve özgürlüğündendir.

Kaç kişi vardır, şu fani dünyada
aynası olabilen haysiyetin
tanımak istiyorsanız kendinizi
bir kez olsun dürüst olacaksanız ömrünüzde
korkmayın, utanmayın
düşürün suretinizi onun saydam yüzüne.

Eğer bizi terk edip gittiğine
nasıl olup da ruhumuzu bu kadar etkilediğine
hâlâ inanamıyorsak
mezarı başından o kadar süre ayrılamamışsak
hâlâ çok özlüyorsak onu
bıraktığı miras bize
başkaları için göstermelik değil
kendi için fakat hep birlikte yaşamayı başarabilmektir.
Sahici olmak, sahiden var olmaktır.

Haluk İnanıcı

noyanozkanwpadmin